Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

Vấn đề đặt ra ở đây, bạn muốn thay đổi vị trí của 'My Documents', 'My Pictures, 'Favorites',... vì một số lý do nào đó như: bạn không muốn tăng thêm dung lượng sẵn có của ổ C, bạn sao lưu toàn bộ những thứ trên vào ổ khác để cái lại Windows và có thể còn nhiều lý do khác nữa. Do đó hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi vị trí của chúng.

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

1. Vào Windows Explorer (My Computer, This PC nếu là Windows 8.1) bằng cách thủ công hoặc phím tắt Windows Key+E > truy cập theo đường dẫn C:\Users\{username của bạn}

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

2. Chọn Folder mà bạn muốn thay đổi vị trí (ví dụ My Documents) > Phải chuột > Properties.

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

3. Tại thẻ Location > Thay đổi đường dẫn folder mà bạn muốn (có thể chọn Move hoặc gõ tay tùy bạn) > Apply.

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

4. Một hộp thoại mới mở ra và sẽ hỏi bạn có muốn chuyển toàn bộ dữ liệu trong cái cũ qua cái mới không, cái này tùy thuộc vào bạn.

Thay đổi vị trí của My Documents - Windows 8

Qua 4 bước đơn giản mình đã hướng dẫn xong các bạn cách thay đổi vị trí của 'My Documents', và những folder tương tự. Chúc bạn thành công!

1 bình luận:

  1. avatar says

    18:02 Ngày 27 tháng 01 năm 2016

    Ảnh chụp từ cái video hay chỗ nào mà nhỏ xíu thế bác

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.