Hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

Hiện tượng, khi bạn thay đổi vị trí của hinh ảnh hoặc video, thì chúng không còn hiện ảnh thu nhỏ, hoặc đột nhiên không hiện nữa. Không có ảnh thu nhỏ khiến bạn mất nhiều công sức để tìm kiếm đến đúng ảnh hoặc video để sử dụng.

Hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

Khắc phục hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

1. Trường hợp này thông thường là do 'Thumbnail Cache' bị gián đoạn. Bạn có thể loại bỏ các bộ nhớ cache và để cho nó xây dựng lại bằng cách xóa các tập tin tạo nên bộ nhớ cache. Bạn mở Command Window bằng tổ hợp phím Windows+R > cmd xong rồi OK.

2. Tiếp đến bạn chạy 2 dòng lệnh sau (có thể copy vào hoặc gõ tay)
cd "c:\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer"
del thumbcache_*.db

Hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

3. Nếu hình ảnh thu nhỏ vẫn chưa hiện lên, các bạn vào folder chứa hình ảnh, video đó > Nhấn ALT+V > View > Options > Change Folder and Search Options > View > Là bỏ chọn "Always show icons, never thumbnails".

Hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

4. Sau khi hoàn thành thì kết quả đây

Hình ảnh và video không hiện ảnh thu nhỏ - Windows 8

Chúc bạn thành công!

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.