Ảnh up lên Blogger bị biến sắc phải làm sao?

Ảnh up lên Blogger bị biến sắc phải lằm sao?
Nếu bạn thường xuyên tự up ảnh đặc biệt là ảnh đuôi .jqg, chắc là bạn sẽ gặp việc ảnh bị biến sắc trông khá xấu. Thế cách thức khắc phục ra sao mời các bạn xem thử nhé.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.