Tính tổng số nhận xét và bài viết của Blogger

Tính tổng số nhận xét và bài viết của Blogger
Có bao giờ bạn muốn cho một số thống kê về blog của bạn, ví dụ như tổng số lượng bài viết hoặc tổng số lượng nhận xét hiện tại trên chính Blogger của bạn. Bằng việc phô trương những gì mà website của bạn đang có phần nào sẽ làm cho khách truy cập tin cậy hơn về website của chúng ta. Ở bài viết này mình chia sẻ với các bạn đoạn Javascript đơn giản tính tổng số lượng bài viết cũng như nhận xét trên chính Blogger của bạn.

Tính tổng số nhận xét và bài viết của Blogger

Đoạn javascript sau đây bạn có thể sử dụng trong tiện ích HTML,trong bài viết của bạn, hoặc bất cứ vị trí nào khác mà bạn muốn.
<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Tổng bài viết: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Tổng nhận xét: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<ul><li><script src="http://www.kslzone.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script></li>
<li><script src="http://www.kslzone.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></li></ul>
bạn hãy thay đổi www.kslzone.net thành tên miền Blogger của bạn.

Bất kì vị trí nào mà bạn thêm vào đoạn mã này sẽ hiện tổng số bài viết và nhận xét tại đó. Nếu bài viết và đặc biệt nhận xét của website của bạn mà lớn, đảm bảo rằng khách cập khi nhìn thấy sẻ tín nhiệm blog của bạn nhiều hơn.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.