Làm cho Blogger / Blogspot đạt chuẩn HTML5

Hiện tại thì nhà nhà học và chuyển sang xài HTML5, người người học và sử dụng HTML5. Hiện giờ cũng khá nhiều website đã tự tối ưu lại cho đạt chuẩn HTML5 này để bắt kịp với xu thế hiện đại. Do đó để chạy theo phong trào thì mình bắt đầu nghĩ tại sao chúng ta không thử làm cho nền tảng Blogger mà chúng ta đang xài trở thành chuẩn HTML5.

Làm cho Blogger/Blogspot đạt chuẩn HTML5

Sau đây mình xin được liệt kê một vài lợi ích mang lại từ chuẩn HTML5 mà mình tổng hợp lại từ nhiều nguồn khác nhau:
 • Giúp công cụ tìm kiếm thu thập các văn bản trên website / blog tốt hơn.
 • Trình duyệt hiển thị website tốt hơn và nhanh hơn.
 • Document Object Model (DOM) ổn định hơn và nhất quán hơn.
 • Trong tương lai, có thể tương thích hơn với các trình duyệt mới nhất.
 • Biết tình trạng của một website / blog chi tiết hơn (các liên kết bị phá vỡ, các liên kết chết, v.v...)

Hiện tại thì mình nghĩ cũng nhiều bạn hướng dẫn về vấn đề làm sao để làm cũng như thiết kế một Blogger template đạt chuẩn này. Nhưng vẫn làm ra bài viết này vì hi vọng nó sẽ chi tiết và dễ hiểu hơn các bài viết khác trên mạng.

Tạo một Blogger template đạt chuẩn HTML5

Đầu tiên để biết được làm sao để tạo ra một Blogger template chuẩn HTML5 thì mình nghĩ bạn phải biết thế nào để thiết kế Blogger template thông thường đã. Nếu đã "OK! Biết rồi!" thì chúng ta tiếp tục thôi.

Để làm cho bất cứ một website nào cho đạt chuẩn HTML5 thì cũng không có gì ghê gớm, công việc bạn chỉ cần là kiểm tra website của bạn tại đây http://validator.w3.org, và sửa những gì mà nó thông báo cho chúng ta thôi.

Đối với Blogger sau khi đã thử nghiệm, thì mình xin đưa ra giải pháp chung nhất, thay thế những đoạn mã mặc định theo các bước sau trên template để nó đạt chuẩn HTML5.

Đầu tiên đương nhiên để chỉnh sửa bạn phải vào Chỉnh sửa HTML tại phần tổng quan của blog (nhắc cho có thôi).

Bước 1: Thay thế ngay những dòng đầu tiên của template
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
bằng đoạn này
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<head>
<meta charset='utf-8'/>

Bước 2: Như bạn đã thấy thẻ mở HTML mình đã chuyển thành ghi hoa <HTML> do đó, việc làm nhỏ tiếp theo là kéo xuống cuối cùng template, và thanh thế </html> thành </HTML>.

Bước 3: Thay thế đoạn mã nhỏ nhắn và xinh sắn sau
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
bằng cả nùi mã dưới đây
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - &quot; + data:blog.title' name='description'/>
</b:if>
</b:if>

Bước 4: Tiếp tục tìm đến đoạn mã sau
<b:skin>
thay thế bằng
<link href='//www.blogger.com/static/v1/widgets/3841957138-widget_css_bundle.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt; &lt;!-- /*<b:skin>

Bước 5: Tìm và xóa bỏ toàn bộ những đoạn mã sau đây
<b:include name='quickedit'/>
nhớ là mỗi widget mới thêm vào nó đều có đoạn này, nên mỗi lần thêm widget là mỗi lần bạn phải xóa.

Bước 6: Tiếp tục xóa bỏ đoạn mã này
<a expr:name='data:post.id'/>

Bước 7: Lại tìm xóa tiếp cái này
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
do xóa nó đi rồi nên cái phần mã khai báo includable của nó không cần thiết nữa, nên nếu muốn bớt mã tại template bạn cũng có thể xóa luôn đoạn mã như thế này
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>

Bước 8: Tìm xóa nữa đoạn có dạng này (nếu không có thì thôi)
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>........</div>

Bước 9: Tìm và thay thế toàn bộ "&" thành "&amp;"

Một vài lưu ý nhỏ khác

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên thì thông thường Blogger template của bạn đã gần như đạt chuẩn HTML5 ở trang chủ rồi, nhưng kiểm tra và có thể template của bạn vẫn còn báo lỗi thì bạn phải tiếp tục làm những điều nhỏ sau đây:

Thêm thuộc tính atl vào mọi thẻ img:
<img alt="HTML5" src="địa chỉ ảnh" />

Không sử dụng border="0" cho thẻ img, thay vào đó bạn có thể
Sử dụng thuộc tính style
style="border: none"
Sử dụng CSS riêng biệt
img { border: none }

Đối với thẻ iframe cũng tương tự như vậy không sử dụng frameborder="0" cũng như allowtransparency:"true" và scrolling="no" thay vào đó bạn có thể
Sử dụng thuộc tính style
style="border: none; overflow: hidden"
Sử dụng CSS riêng biệt
iframe { border: none; overflow: hidden}

Không sử dụng thuộc tính name cho thẻ a
<a name='comment-form'>
thay vào đó bạn hãy sử dụng thuộc tính "id" và có thể làm như thế này
<a href='#comment-form'>

Lúc bạn kiểm tra có thể còn nhiều thứ nhỏ khác, không chỉ đơn giản như vậy và mỗi template mỗi khác nên minh không thể diễn giải tất cả trong một bài được. Do đó nếu cần hỗ trợ thì hãy để lại nhận xét ở dưới.

Lời kết

Thực thế đã chứng minh HTML5 đang ngày một lớn mạnh, và rấ nhiều blog đã đưa ra các ưu điểm trong việc sử dụng HTML5. Do đó việc làm cho nền tảng mà chúng ta sử dụng đây Blogger đạt chuẩn HTML5 thì hoàn toàn là điều hợp lý.

P/S: Bài viết này mới hỗ trợ cho các bạn được trang chủ chuẩn HTML5 thôi, để toàn bộ các trang kể từ trang bài viết được mời các bạn xem tiếp bài viết Tối ưu trang bài viết Blogger chuẩn HTML5

46 bình luận

 1. avatar says

  11:18 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

  bác làm ơn cho em hỏi vài điều :
  làm sao để cài thumbail mặc định cho blogspot ( các cách share trên mạng em đã thử và ko dc )
  em muốn thêm 1 đoạn text hay 1 bức ảnh mặc định trong tất cả các bài viết của blogspot thì làm thế nào ( Cứ có bài viết là có sẵn đoạn text hay bức ảnh đó rồi )

 2. avatar says

  12:01 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

  Tìm đến đoạn này
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  Chèn 2 đoạn này lên
  ============================
  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
   <link expr:href='data:blog.postImageUrl' rel='image_src'/>
  <b:else/>
   <meta expr:href='Địa chỉ url ảnh mặc định' rel='image_src'/>
  </b:if> 
  đoạn này nó ghim vào một hình ảnh mặc định nếu bài viết của bạn ko có ảnh.
  ============================
  <b:if cond='data:blog.metaDescription == &quot;&quot;'>
   <meta content='Mô tả mặc định của bạn' name='description'/>
  </b:if>
  nếu bạn không đặt mô tả trong công cụ khi biết bài thì nó sẽ hiện đoạn mô tả này.

 3. avatar says

  13:19 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

  bác ơi em chèn code dưới
  ----
  2 đoạn code kia với thay link ảnh vào thì hiện ra lỗi :
  LHS of numeric is null before 92

 4. avatar says

  14:26 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

  Có nhầm lẫn chút, thay đoạn trên lại nhé
  Có nhầm lẫn đôi chút bạn thử lại nhé
  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
   <link expr:href='data:blog.postImageUrl' rel='image_src'/>
  <b:else/>
   <link href='Địa chỉ url ảnh mặc định' rel='image_src'/>
  </b:if> 

 5. avatar says

  20:54 Ngày 15 tháng 06 năm 2014

  Theme này lỗi HTML5 nhiều quá cần fix lại 119 Errors, 22 warning(s) trang chủ và 156 Errors, 19 warning(s) cho bài viết .

 6. avatar says

  07:21 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

  Mình chưa có tối ưu HTML5 cho blog của mình mà, mình nghĩ chưa tới lúc, vẫn tin là schema, hatom, hiện tại dễ dàng hơn cho SEO :D

 7. avatar says

  22:48 Ngày 01 tháng 07 năm 2014

  bạn fix các lỗi này dùm mình duoc khong ban
  http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fnhattuangod.blogspot.com%2F2014%2F07%2Fhinh-nen-may-tinh-full-hd.html&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0

 8. avatar says

  10:05 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

  1. Bạn tìm rel='service.post' và thay bằng rel='alternate'
  2. Tìm xóa <link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=1341631571151527783&zx=622fa13f-f3ac-47d6-be27-40adaefe06a1' />
  và thay vào đó thêm vào trước thẻ */]]></b:skin> 
  div.pid-590699005 { display:block; }
  span.pid-590699005 { display:inline; }

  3. Tìm xóa toàn bộ xmlns:v='http://rdf.data-vocabulary.org/#'

  4. Thay toàn bộ typeof='v:Breadcrumb' bằng itemscope='' itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'

  5. Thay toàn bộ property='v:title' rel='v:url' bằng itemprop='url'

  6. Thay
  <a expr:href='data:label.url' itemprop='url'>Home</a>
  bằng
  <a expr:href='data:label.url' itemprop='url'><span itemprop="title">Home</span></a>

  7. Thay <a expr:href='data:label.url' itemprop='url'><data:label.name/></a>
  bằng
  <a expr:href='data:label.url' itemprop='url'><span itemprop='title'><data:label.name/></span></a>

  Tạm thời thế đã nhé, làm xong thì ta tiếp tục :D

 9. avatar says

  13:44 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

  của mình nó báo lỗi như thế này là sao vậy bạn, mình đã kiểm tra kỹ từng thao tác giống như bạn hướng dẫn rồi:

  Error parsing XML, line 763, column 6: The character sequence "]]>" must not appear in content unless used to mark the end of a CDATA section

 10. avatar says

  14:02 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

  Mình nghĩ nhiều khả năng bạn xóa dư hoặc thiếu gì đó, tới tận line 763 và liên quên đến CDATA thì không liên quan gì đến cái mà mình hướng dẫn rồi.

 11. avatar says

  14:57 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

  Em cũng vừa thử chuyển đổi, mọi thứ đều ok ngoại trừ việc test thử việc post bài thì toàn bài viết bị vỡ khung rộng. Anh xem hướng dẫn em cách fix cái.
  http://duythanh-data.blogspot.com/2014/07/lam-cho-blogspot-at-chuan-html5.html

 12. avatar says

  15:31 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

  Mình xem qua thì một vài css nó không hoạt động được, bạn thử đem toàn bộ css trong căp thẻ <b:skin> (không tính mấy cái CDATA <[[ nhé) vào cặp thẻ <style type="css/text">...<style> rồi chèn xuống dưới thẻ </b:skin> thử.

 13. avatar says

  21:19 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

  đả fix het lỗi trang chủ giờ bài viết nhiều quá, bác hướng dẫn mình fix ở bài viết nhé. link fix
  http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.tuanphan.info%2F2014%2F06%2Fvideo-hai-nguy-hiem-luon-rinh-rap.html&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices

 14. avatar says

  22:26 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

  Thế ta tiếp tục thôi

  1. Tìm
  <p><data:post.body/></p>
  và thay bằng
  <data:post.body/>

  2. Tìm trong template
  http://www.facebook.com/sharer.php?u=
  Thay ký tự "&" bằng "&"

  3. Cũng làm tương tự nhưng với đoạn này
  /feeds/posts/default/-/
  nhớ thay hết nhé, tìm thì có nhiều đoạn thế này lắm.

  4. Tìm đến đoạn này
  <a name='comments'>
  thay bằng
  <a id='comments'>
  cái này cuối bài viết mình cũng có lưu ý rồi.

  5. Tìm đoạn mã này
  <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
  thay bằng
  <img alt='' expr:src='data:post.thumbnail'/>
  và thêm đoạn mã sau lên trên thẻ ]]></b:skin>
  .PopularPosts .item-thumbnail img { width:72px;border:0 }

  6. Tất cả các báo lỗi còn lại hầu hết là do khung nhận xét mặc định, để khắc phục duy nhất chỉ có 2 trường hợp
  ● Sử dụng nhận xét của Google Plus
  ● Thay thể toàn bộ đoạn mã nhận xét mặc định bằng đoạn mã khác

  Về trường hợp thứ 2 mà mình nêu ra thì trong khoảng 1 2 ngày tới mình sẽ chia sẻ tại blog này bạn nhé.

 15. avatar says

  06:40 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  ở mục 3:
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;amp;callback=relpostimgcuplik&amp;amp;max-results=50&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <ul id='relpost_img_sum'>
  <script type='text/javascript'>artikelterkait();</script>
  </ul>
  </b:if>
  <script type='text/javascript'>
  removeRelatedDuplicates();
  printRelatedLabels();
  </script>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div id='related-posts'>
  <h3>Bài viết liên quan:</h3>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=7;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
  </div>
  Bạn xem nên thay các ký tự gì

 16. avatar says

  06:43 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  ở mục 2
  <div id='share-button-bamzstyle'>
  <p>Chia sẻ&#187;</p>
  <a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' style='background:#3b5998;' target='_blank' title='Facebook'>Facebook</a>
  <a class='facebook' expr:href='&quot;https://plus.google.com/share?url=&quot; + data:post.url' rel='nofollow' style='background:#c0361a;' target='_blank' title='Google+'>Google+</a>
  <a class='twitter' expr:data-text='data:post.title' expr:data-url='data:post.url' href='http://twitter.com/share' rel='nofollow' style='background:#4099ff;' target='_blank' title='Twitter'>Twitter</a>
  <div class='clear'/>
  </div>
  cần thay các ký tự gì hả bạn

 17. avatar says

  08:58 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  Theo mình nhé, về thằng facebook
  thay
  <a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' style='background:#3b5998;' target='_blank' title='Facebook'>Facebook</a>
  bằng
  <a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;' rel='nofollow' style='background:#3b5998;' target='_blank' title='Facebook'>Facebook</a>

  Về thằng related post thì mình có thể cung cấp cho bạn một đoạn mã khác, có nghĩa là bỏ cái đoạn code related post cũ đi. Nếu bạn ok chịu thì mình sẽ chia sẻ sau.

 18. avatar says

  18:38 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  Không được ạ. Chuyển css xuống b:skin nó nát luôn nguyên trang @@.

 19. avatar says

  18:47 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  code bạn chỉnh lại mình thay vào nó trắng trang luôn, code mình lấy từ thêm khác chèn vào và ok rồi,
  <a class='facebook' expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url' rel='nofollow' style='background:#3b5998;' target='_blank'>Facebook</a> , bạn chia sẻ thủ thuật related post

 20. avatar says

  21:40 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  Còn mỗi khung nhận xét nữa ở bài viết tới là blog của bạn ok rồi.

 21. avatar says

  21:49 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

  Hóng bài viết tiếp theo của bạn. Bạn ra 2 bài viết này là chuẩn nhất
  1. Xóa bỏ hẳn nhận xét mặc định blogspot thay hẳn nhận xét facebook hay goolge plus
  2. Chạy xong xong comment facebook và blogspot mặc định .

 22. avatar says

  13:49 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

  Cái template đấy mình bó tay rồi bạn ơi, mình vừa down về chưa thử làm gì hết là thấy nó kì kì sao sao rồi http://ksltest92.blogspot.com , bài viết to nhỏ lộn xộn @_@

 23. avatar says

  21:23 Ngày 26 tháng 07 năm 2014

  thay cái này cũng mệt quá

 24. avatar says

  10:33 Ngày 27 tháng 07 năm 2014

  Thực chất thì làm tới đây thì cũng chưa đủ đây, nhiều chi tiết nhỏ lắm :)

 25. avatar says

  11:46 Ngày 01 tháng 08 năm 2014

  TEMPLATE ERROR: LHS of numeric is null before 28 in data:blog.pageType == “item” expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'> ai giúp mình fix lỗi này với?

 26. avatar says

  11:49 Ngày 01 tháng 08 năm 2014

  Bạn có thể nói chi tiết hơn về lúc làm tới bước nào, chèn hay xóa cái gì khi gặp lỗi này.

  Thông thường nó báo lỗi này là do xóa dư hoặc thiếu mã thôi.

 27. avatar says

  13:18 Ngày 20 tháng 08 năm 2014

  Lúc trước mình cũng hay sửa cho phù hợp chuẩn này chuẩn kia. Nhưng 1 lần gần đây mình sửa và kết cục blog không responsive trên 1 vài trình duyệt di động (mặc dù test trên phần mềm vẫn responsive) . Từ đó mình chừa và lại muốn tìm 1 cái template uy tín để dùng cho đỡ mệt :)

 28. avatar says

  02:25 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Từ bước số 9 trở đi mình đọc chẳng hiểu gì luôn. Nếu rảnh thì giúp mình tí nhá :)

 29. avatar says

  09:25 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Check qua trang thì thấy phần code được hướng dẫn ở bài này ok rồi, bây giờ chỉ còn phần HTML trong toàn bộ nội dung bài viết thôi sửa hết 300 bài cũng mệt à :D

 30. avatar says

  10:36 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Đêm qua làm cho đã con mắt, 3h mới đi ngủ. Sáng sớm thằng bạn gọi điện bảo web chạy trên XP với IE bị lỗi. Màu bên sidebar lấn sang phần bài đăng. Vội vàng sửa lại.

  Mấy cái này với mình là cơn ác mộng :v

 31. avatar says

  10:37 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Tối ưu cho vui để bằng người bằng ta thôi chứ nó ko ảnh hưởng gì nhiều trong SEO đâu, giúp Google dễ thu thập thông tin hơn thôi.

  Như blog của mình, mình cũng đâu có tối ưu chuẩn này chuẩn nọ đâu :D

 32. avatar says

  10:42 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Có cái temp này ngon, chuẩn, có vẻ SEO cũng ngon, nhanh... nhưng lại bị lỗi trên IE khi chạy ở XP.

  Phí của, xp giờ thiên hạ còn dùng nhiều.

  http://droidpluss.blogspot.com/

  Có blog Duy Phạm làm mấy cái này ngon, hoàn hảo (y)

 33. avatar says

  10:44 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  IE cũ của XP bây giờ hết được support rồi, nên h hầu như template chã ai hỗ trợ nó hết. Lỗi là trường hợp bắt buộc nếu muốn sang chuẩn mới đối với nó thôi.

 34. avatar says

  11:15 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Làm cái này có tăng tốc độ đáng kể cho blog không? &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt; &lt;!-- /*<b:skin>

 35. avatar says

  11:17 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Test ở Google Pagespeed Insights thì nó báo là có, còn theo cảm nhận cá nhân thì không thay đổi nhiều đến mức có thể cảm nhận được :D

 36. avatar says

  11:24 Ngày 29 tháng 08 năm 2014

  Uh, làm xong sửa lại CSS mệt mỏi luôn :v

 37. avatar says

  16:42 Ngày 31 tháng 08 năm 2014

  Cậu ơi phiền bạn giúp mình với một số lỗi này không. Thật sự thì mình nghĩ chắc mấy lỗi này bạn biết hết ấy do mình đang sài temp của bạn này. Thật sự thì nó rất nhiều lỗi, lúc trước nó đến 520 lỗi nhưng giờ nhờ làm theo bài viết của bạn thì đã khắc phục được một ít rồi giờ chỉ còn có 488 lỗi thôi, bạn giúp mình với, cám ơn bạn :v

 38. avatar says

  19:38 Ngày 31 tháng 08 năm 2014

  Giờ tối ưu thì rất mất công, vì phải chỉnh sửa đủ miọ thứ hết. Template đó là mình convert nên nó tương tự với giao diện gốc khá nhiều, muốn chính thì rất là mất công, không biết phải hướng dẫn thế nào cho đủ nữa.

  Mà lỗi đó chã có ảnh hưởng gì đến người sử dụng lẫn Google đâu, nên mình nghĩ chã cần phải khắc phục chi cho phiền. Để thời gian đầu tư viết bài cho tốt là hay nhất.

 39. avatar Nặc danh says

  01:59 Ngày 01 tháng 11 năm 2014

  Ở mục 3, mình tìm không thấy dòng đó trong temp thì có dòng nào thay thế không bạn. cảm ơn

 40. avatar says

  08:06 Ngày 01 tháng 11 năm 2014

  Như vậy là có 2 trường hợp xảy ra, một là chủ template đã thay rồi, còn 2 là người đó thay thế bằng những code tay của họ. Cái này thì đơn giản là bạn chèn lên trên thẻ </head> và kiểm tra coi có trùng lặp cái nào thì xóa đi thôi :D

 41. avatar says

  21:02 Ngày 15 tháng 11 năm 2014

  Thưa anh! Cho em hỏi ở B2: "kéo xuống cuối cùng template" là như thế nào vậy ạ!
  Em không hiểu, mong anh giảng giải cho em, em xin cảm ơn.

 42. avatar says

  00:35 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

  bạn có thể nào viết 1 bài viết giải thích mấy cái thẻ meta dưới cái thẻ này dc không, lúc nào đổi template cũng tìm chèn mà ko hiểu nổi..

 43. avatar says

  22:51 Ngày 21 tháng 05 năm 2015

  ban oi minh lam theo huong dan cua ban nhung ko dc save mau thi no hien noi nhu the nay:Error during evaluation of sections
  vban giup minh voi

 44. avatar says

  21:12 Ngày 22 tháng 05 năm 2015

  Cái này chắc chắn do bạn copy dư thiếu gì rồi.

 45. avatar says

  14:48 Ngày 05 tháng 06 năm 2015

  Kiểm tra mới thấy toàn lỗi thôi!
  Không biết làm thế nào?
  Bó tay?
  Các bạn xem và góp ý nhé: thcsgiaoan.tk

 46. avatar says

  17:03 Ngày 05 tháng 07 năm 2015

  Chào bạn, hiện tại mình có trang hotsunhot.blogspot.com, nhưng khi mở với IE thì bị vỡ giao diện. Vậy có cách nào khắc phục không?

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.