Một số widget của Disqus cho Blogger

Ở bài viết trước đây mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách tích hợp Disqus vào Blogger
Hôm nay, tại bài viêt này, mình xin chia sẻ một số widget có sẵn được Disqus cung cấp v.d. như thảo luận nhiều nhất, thành viên tích cực, nhận xét mới nhất. Những widget này là những widget (tiện ích) chính chủ của Disqus, do đó tốc độ tải khá là tối ưu cho mọi blog/website.

Một số widget của Disqus cho Blogger

Vì sao chúng ta cần những widget này?

Đơn giản vì nó cung cấp cho người dùng những thông tin sau:
  • Những chủ để hot nhất tại blog
  • Những nhận xét mới đây nhất
  • Những thành viên  tích cực nhất
từ đó lôi kéo được người dùng xem nhiều bài viết hơn tại chính blog của chúng ta, hoặc khuyến khích người dùng nhận xét nhiều hơn.

Tại bài viết giới thiệu về Disqus thì mình cũng đã nói qua nhược điểm của nó, và với những widget này thì chính là chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Một số widget của Disqus cho Blogger

Thêm widget của Disqus vào Blogger

Đăng nhập vào Blogger » Bố cục » Thêm tiện ích HTML

Một số widget của Disqus cho Blogger

chọn một trong những đoạn mã tương ứng với từng widget sau đây theo đúng ý của bạn và thêm vào phần nội dung của widget

Thảo luận nhiều


Một số widget của Disqus cho Blogger

<div id="popularthreads" class="dsq-widget">
<h2 class="dsq-widget-title">Thảo luận nhiều</h2>
<script type="text/javascript" src="http://kslzone.disqus.com/popular_threads_widget.js?num_items=5"></script>
</div>
Tùy chỉnh:
thay kslzone bằng id disqus của bạn
num_items=5 số lượng bài viết bạn muốn hiện


Nhận xét mới nhất


Một số widget của Disqus cho Blogger

<div id="recentcomments" class="dsq-widget">
<h2 class="dsq-widget-title">Nhận xét mới nhất</h2>
<script type="text/javascript" src="http://kslzone.disqus.com/recent_comments_widget.js?num_items=5&hide_avatars=0&avatar_size=32&excerpt_length=200&hide_mods=0"></script>
</div>
Tùy chỉnh:
thay kslzone bằng id disqus của bạn
num_items=5 số lượng bài viết bạn muốn hiện
hide_avatars=0 ẩn hiện avatar
avatar_size=32 kích thước của ảnh đại diện
excerpt_length=200 số lượng ký tự của nhận xét
hide_mods=0 ẩn hiện những nhận xét của quản trị

Thành viên tích cực


Một số widget của Disqus cho Blogger

<div id="topcommenters" class="dsq-widget">
<h2 class="dsq-widget-title">Thành viên tích cực</h2>
<script type="text/javascript" src="http://kslzone.disqus.com/top_commenters_widget.js?num_items=5&hide_mods=0&hide_avatars=0&avatar_size=32"></script>
</div>
Tùy chỉnh:
thay kslzone bằng id disqus của bạn
num_items=5 số lượng thành viên bạn muốn hiện
hide_avatars=0 ẩn hiện avatar
avatar_size=32 kích thước của ảnh đại diện

Tổng hợp 3 widget trên


Một số widget của Disqus cho Blogger

<div class="heading blue">
<h2>Thảo luận</h2>
<script type="text/javascript" src="http://kslzone.disqus.com/combination_widget.js?num_items=5&hide_mods=1&color=grey&default_tab=recent&excerpt_length=30"></script>
</div>
Tùy chỉnh:
thay kslzone bằng id disqus của bạn
giống những widget trên
color=grey màu của khung

Lời kết

Như mình đã nói thì mình khá là hài lòng về Disqus khi sử dụng tại blog hiện tại, và đặc biệt với những widget này lại làm mình cảm thấy hài lòng hơn khi sử dụng nó. Mặc dù chỉ có tiếng Anh nhưng những từ khá đơn giản nên chắc chắn sẽ không làm giảm lợi ích lớn từ widget này.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.