Vô hiệu backlinks ở nhận xét bằng CSS cho Blogger

Vô hiệu backlinks ở nhận xét bằng CSS cho Blogger
Tại bài viết trước, mình đã có lời giải thích nho nhỏ vì sao chúng ta nên chống không cho khách truy cập chuyển hướng đến các backlink do các thánh spam để lại, và mình cũng có hướng dẫn các bạn sử dụng một đoạn jQuery nhỏ nhẹ để chống người dùng nhắp vào các backlink đó (bạn có thể tham khảo tại đây Chống spam backlinks ở nhận xét cho Blogger). Hôm nay mình lại xin tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cách đơn giản hơn để vô hiệu hóa backlink bằng CSS ở khung nhận xét tại website của chúng ta.

Vô hiệu backlinks ở nhận xét bằng CSS cho Blogger

1. Đăng nhập vào Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML

Vô hiệu backlinks ở nhận xét bằng CSS cho Blogger

2. Tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn CSS sau vào bên trên

Vô hiệu backlinks ở nhận xét bằng CSS cho Blogger

.comments .comments-content .comment-content a{
pointer-events: none !important;
}
3. Tiến hành lưu lại giao diện hiện tại là bạn đã thành công.

Như bạn cũng đã thấy chỉ một đoạn CSS cực kỳ ngắn gọn và đơn giản được thêm vào bạn đã hoàn thành việc vô hiệu backlinks tại nhận xét của website/blog của bạn. Chúc bạn thành công!

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.