Tạo form bất kì cho Blogger tự động gửi mail về cho bạn

Tạo form bất kì tự động gửi về email với Google Form
Mới đây có bạn hỏi mình cách làm mấy trang giống sẵn có trên blog của mình như "Gửi bài của bạn" và "Thắc mặc góp ý" thực chất là mình đã có bài viết hướng dẫn rồi, nhưng tiêu đề nó là "Tạo trang liên hệ với Google Form" mời các bạn xem lại nhé.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.